Til forsiden
Udskriv
 
Kino Lyngby
 
Dette er historien om Kino Lyngby - Lyngby Kino (1929-1978).
 

Facaden på Kino fra Rialto Cinema Group (gengivet med tilladelse) samt facaden i 1981 efter lukning og indretning af butik.

 

Det var antaget at biografen åbnede i 1934 og lukkede søndag den 1. januar 1978 efter re-premieren på "Navarones Kanoner". I Lyngby-Taarbæk kommunes byggearkiv har jeg dog fundet "Sofus Andersens erindringer" som beskriver hvorledes biografen åbnede i 1929, hvilket harmonerer med datoen på en bygningstegning og tillige passer med lukningen af det gamle "Biograftheater".
 

 

Lyngby Torv i 1940 med indgangen til Kino ved træerne. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv - fotograf ukendt

 

Den var den første "rigtige" biograf i Kgs. Lyngby. På Jernbanevej lå godt nok førnævnte "Biograftheatret", men der var nok mere tale om et filmfremvisningslokale (Det blev i 1938 "afløst" af Lyngby Bio). Kino blev bygget som luksusbiograf og var en del af randbebyggelsen ved Lyngby Torv, med det nye rådhus (indviet i 1941). Der var indgang fra Lyngby Torv, hvor billetsalget også var placeret. Foyeren gik gennem bygningen og selve salen lå på bagsiden/gården af bebyggelsen. Den dag i dag kan man stadig ved Lyngby Torv se aftegningen af en port, hvorigennem publikum kom ud efter filmen. Der er en tilsvarende port ud mod Lyngby Hovedgade lige over for Magasin, hvorigennem publikum også kunne komme ud fra gården. Der er i dag parkeringsplads og et grønt område hvor selve salen var placeret.
 

Kino Lyngby, udgang til Lyngby Hovedgade, man kan lige ane "Kino"-skiltet til venstre. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 

 

Kino Lyngby før 1941 inden Lyngby Rådhus var bygget. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 

Kino Lyngby efter 1941 da Lyngby Rådhus var bygget. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv  

 

Det var en Fru Nielsen som fik bevillingen som var videreført fra "Biograftheatret". I begyndelsen var der ikke talefilm, men derimod et op til 4 mands orkester som var under ledelse af en Villy Grevelund. I 1931 døde Fru Nielsen og børnene søgte bevillingen, men fik den ikke.

 

Det var i stedet familien Seemann som fik bevillingen og de drev biografen helt frem til starten af 1970'erne.  Først Henry Seeman (1875-1948) og efter hans død i 1948, enken Agnes Seemann (1882-1973). Begge var uddannede skuespillere. Henry Seemann havde tillige haft bevillingen til Bagsværd Biograf.
 
 

 

Kino Lyngby - åbningsannoncen i maj 1929 

 

Biografen åbnede med Danmarkspremiere på filmen "Vendetta" ultimo maj 1929 - filmen var en stumfilm i 8 akter. Derudover blev der vist en Lyngby-film samt en lille Gøg og Gokke film.
 
Der var fra begyndelsen 535 pladser, sidenhen 550 pladser i salen, et tal som blev reduceret til 400 i løbet af levetiden. Salen var kasseformet og 25 meter lang samt 13 meter bred. Der var 2 indgange fra den ikke alt for store foyer samt 2 udgange bagest i salen og 4 i den ene langside. Lærredet var ved åbningen ca 6 x 4 meter (normalformat).
 

Kino Lyngby - tegning af foyerområdet samt det første proscenium 

 

Biografen fik WideScreen i december 1954 til Disneys "Den levende Ørken" og blev ombygget til CinemaScope  i 1958 hvor der også kom nye kinomaskiner. Der kom ikke 70mm installation i familien Seemanns ejertid, først i 1973 blev det overvejet af de nye ejere - se nedenfor.
 
Biografen viste mange amerikanske actionfilm og fra 1960'erne også "007-film". Nordisk Film var tillige storleverandør til Kino. Det var også i Kino man så Disney's film frem til 1973 hvorefter Rialto 2 overtog.
 
Den 1. april 1973, da bevillingssystemet var ophævet, blev biografen overtaget af Danmarks første biografkæde "Rialto Cinema Group" med Morten Schyberg som daglig leder - og med "Mød mig på Cassiopeia" som "afslutningsfilm" for familien Seemann. Agnes Seemann døde umiddelbart efter afståelsen i en alder af 90 år. Senere  omkring 1977 overtog  "Lademann Gruppen"  (Rialto 2 i Lyngby Storcenter - var også en del af disse "kæder"). Biografen skiftede navn til "Lyngby Kino" i 1973.
 

 

Kino Lyngby - forslag til ombygning. Fra Rialto Cinema Group (gengivet med tilladelse)

 

Der var i 1973 også planer om en totalrenovering og opgradering til 70mm biograf, men så vidt vides skete det aldrig. På tegningen ses hvordan Rialto Cinema Group havde tænkt sig biografen skulle se ud efter renoveringen.

 
Kun "skallen" skulle være blevet tilbage. Der skulle monteres nye stole på en stejlere hældning og teknikken skulle fuldstændig fornyes. Den ikke alt for store foyer skulle udvides ind under salen, hvilket ville blive muligt med førnævnte stejlere hældning.

Kino Lyngby - forslag til ombygning - sådan kunne det være blevet 

  

Efter åbningen af Rialto 2 ultimo 1973 havde Kgs. Lyngby hele 3 store biografer. Bio Lyngby var den største med 600 pladser samt et lærred på 12 meter, Kino havde 400 pladser samt et lærred på 10 meter og Rialto 2 havde 350 pladser og et lærred på 10 meter. Ikke nogen dårlig biografdækning for byens borgere.
 
Selvom Bio Lyngby indtil december 1973 var den eneste biograf i Kgs. Lyngby som kunne vise 70mm film, fik den ikke 70mm film fra de filmudlejere som leverede film til Kino. Biografen viste derfor blandt andet "Meyerling", "Oliver" og "Funny Girl" i 35mm CinemaScope og med monolyd, til trods for der var 70mm kopier i omløb i DK. Det var som tidligere nævnt også i Kino man så "007" samt "Olsen-banden" film i Kgs. Lyngby.
 
Sidst i 1970'erne var biografbranchen i DK meget presset. Der var ikke premiere på mange store film og i København havde næsten alle de store biografer bygget om til multibiografer. Endvidere var ABCinema åbnet på Rådhuspladsen som multibiograf fra starten - Danmarks første af slagsen.
 
Hele rotationssystemet med filmkopier gik derfor "i stykker". Før havde biograferne i København premiere på filmene som efter nogle uger blev sendt ud i "brokvartersbiograferne" og omegnsbiograferne. Med multibiograferne blev filmkopierne i Københavns centrum og kom først meget senere ud til omegnsbiograferne.
 
Et stort antal biografer lukkede derfor i slutningen af 1970'erne. Det gik heller ikke godt i Lyngby. Kino forsøgte sig med pornofilm til midnatsforestillinger fredage og lørdage som supplement til det "normale" filmprogram. Der kom heller ikke mange premierefilm til Kino, dog sørgede Nordisk Film ind i mellem for en premiere - for eksempel i 1971 med "Ballade på Christianshavn". De øvrige film som havde premiere i Lyngby blev typisk vist i Bio eller Rialto 2. Det blev besluttet at lukke Kino med udgangen af 1977. Det blev dog 1. januar 1978 som blev sidste spilledag, da det var en søndag - en dag man normalt skiftede filmprogram.
 
Dermed var det slut med Lyngbys ældste biograf. (Bio Lyngby måtte ombygge den store sal til 3 sale blot 1 år senere for at kunne overleve og blev således Lyngbys første multibiograf - læs den historie her. I Rialto 2  måtte Lademann/Dana Film også opgive driften i 1978, læs mere her.)
 
Kinomaskiner og al indmad blev smidt ud, da det var slidt helt op og selve biografsalen blev nedrevet. Indgangspartiet og en del af foyeren blev omdannet  til butikker.
 

"Kino Lyngby"  -  Lyngby Torv, indgangspartiet anno 2021 og med med nyt fortov/cykelsti grundet klargøring til Letbanen

 

"Kino Lyngby"  -  biografbygningen lå omkring  P-skiltet

 

-oOo-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Navarones Kanoner" var sidste film i Kino Lyngby !